suma zakupów: 0.00 zł

film DigiDot HND

Film DigiDot 
 
do naświetlarek CtF z laserem Helowo-Neonowym lub diodami czerwonymi (630-670nm)
 
Cechy filmu DigiDot

- wyższa czułość filmu (zwiększenie wydajności naświetlarki)
- większa tolerancja naświetlania (istotne szczególnie w starych naświetlarkach)
- film typu "Hard Dot"  wywoływany w chemii standardowej
- ostry punkt (mniejsze podświeltenia)
- mniejsza ilość srebra, a zatem proces wywołania bardziej przyjazny dla środowiska

 
Instrukcja wdrożenia filmu DigiDot

Parametry procesu dla wywoływacza G101c (Rapid Acces) i ACD (Hard Dot):
  • temperatura                         35oC
  • czas wywołania                   30 sek. (w zakresie od 25 sek do 40 sek.)
  • Regeneracja robocza           200 ml/m2 dla krycia 50%
  • Regeneracja antyoksyd.       1500 ml/24godz.
Utrwalacz G333c
  • temperatura                          32oC
  • Regeneracja robocza             300 ml/m2 dla krycia 50%
  • Regeneracja antyoksyd.        1500 ml/24godz.
Powyższe parametry sa parametrami wyjściowymi. Dokonywane odstępstwa mogą być uzależnione od konfiguracji sprzętowej (wielkość wywoływarki) i ilości obrabianych materiałów.

W celu wykonania kalibracji, należy najpierw ustawić i sprawdzić parametry wywołania.
 
UWAGA: Nie zawsze wskazania na wyświetlaczu urządzeń, odpowiadają rzeczywistości.
Kalibrację wykonujemy TYLKO na swieżej chemii.
Tak dobrać ekspozycję, aby gęstość optyczna była równa lub większa niż D4,1. Przy takiej gęstości znaleźć wielkość punktu rastrowego dla 50%, równe 50% lub minimalnie powyżej. Pomiary wykonujemy na teście bez krzywej kalibracyjnej.
Po ustaleniu właściwej ekspozycji, wykonać należy profil krzywej kalibracyjnej.
 
 
do góry strony powered by BZI
licznik: 33407502
autoryzowany przedstawiciel firm:
Kapitał zakładowy: 300 000zł      NIP: 967-04-80-024      KRS: 0000117283, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy