suma zakupów: 0.00 zł

Raster SUBLIMA

 

Raster :Sublima

Opatentowany przez firmę ECO3 (dawniej AGFA) nowatorski raster krzyżowy (crossowy), łączący w sobie najlepsze parametry rastra tradycyjnego AM z rastrem stochastycznym FM.

Aby zrozumieć różnice pomiędzy rastrem :Sublima a innymi rastrami dobrze jest poznać ich zalety i wady: 

  

Raster konwencjonalny - amplitudowy (AM) 

raster AM - konwencjonalny
 Poszczególne punkty rastra mają regularne kwadratowe kształy i stałe pozycje w strukturze siatki, stopień pokrycia powierzchni zmienia się w zależności od wielkości punktu rastrowego.

 Ma on pewne ograniczenia: im wyższa liniatura rastra, tym punkt rastrowy mniejszy i niestety tym trudniej go wydrukować. W praktyce oznacza to, że już przy liniaturach od 150 lpi trudno zreprodukować punkt rastrowy poniżej 4 %.

Raster stochastyczny  - częstotliwościowy (FM) 

raster FM - stochastyczny
 Punkty o tej samej wielkości rozmieszczane są w odstępach nieregularnych. Stopień pokrycia powierzchni zmienia się w zależności od odległości między punktami. Dzięki temu możliwe stało się uzyskanie łagodnych przejść tonalnych w delikatnych światłach i cieniach.

Wadą tego rastra jest tendencja do tworzenia się niekontrolowanych zlepków punktów, zwanych "robaczkami" dających niekorzystny efekt "rojenia".

Rastry hybrydowe

Stanowią kombinację obydwu typów rastrów. W jednym z wariantów do reprodukcji średnich wartości tonalnych wykorzystano raster AM a w światłach i cieniach raster FM. Dało to co prawda możliwość reprodukcji w pełnym zakresie tonalnym, jednakże między obszarami "obsługiwanymi" przez różne typy rastra tworzą się wyraźne granice trudne do zniwelowania co daje niekorzystny efekt linii podobnych do izoterm na mapie pogody.

 Raster krzyżowy SUBLIMA opatentowany przez firmę AGFA, jest rozwiązaniem prostym a jednocześnie odkrywczym. Stanowi odpowiedź na ograniczenia stosowanych wcześniej rastrów i jest pozbawiony ich wad.

Jak działa SUBLIMA ?

raster Sublima - Agfa
 Punktem wyjścia, przed przystąpieniem do rastrowania SUBLIMĄ jest ustalenie minimalnej wielkości punktu który można swobodnie wydrukować na  maszynie drukarskiej, co zależy oczywiście od stanu technicznego maszyny, jakości papieru, farby drukarskiej, obciągu offsetowego i innych czynników.

·          Podczas rastrowania w średnich zakresach tonalnych SUBLIMA działa jak zwykły raster AM.

·          W światłach wraz z rozjaśnianiem motywu, punkt rastrowy zatrzymuje się na ustalonej wcześniej wielkości, a z siatki rastrowej wybierane są kolejne punkty rozjaśniając motyw.

·          W cieniach zachodzi zjawisko odwrotne, tzn. punkt rastrowy nie jest powiększany lecz w strukturę siatki dodawane są kolejne punkty    

·          Dzięki wyjątkowej konstrukcji rastra SUBLIMA możliwe jest zreprodukowanie w sposób płynny pełnego zakresu wartości tonalnej od 1 do 99% przy liniaturze nawet do 340 lpi, z zachowaniem  struktury siatki w całym obszarze rastrowania.

  

 

do góry strony powered by BZI
licznik: 33407656
autoryzowany przedstawiciel firm:
Kapitał zakładowy: 300 000zł      NIP: 967-04-80-024      KRS: 0000117283, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy