suma zakupów: 0.00 zł

RODO

W związku z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych pod nazwą RODO, zobowiązani jesteśmy poinformować państwa, że z chwilą rejestracji Waszej firmy w naszym sklepie internetowym, jesteśmy w posiadaniu podanych przez Państwa danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest DRUKSERVICE Sp. z o.o. ul. Bydgoska 29 ,  86-061 Brzoza w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy.

Pani/ Pana dane, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie, np: kurierom, abyśmy mogli wykonać nasze usługi.

Przysługuje Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy oraz dalszej realizacji postanowień umownych, a ich niepodanie będzie skutkowała niemożnością jej zawarcia lub kontynuowania.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

Wniosek o usunięcie danych będzie skutkował niemożnością kontynuowania współpracy

 

 

Drukservice Sp. z o. o.,

86-061 Brzoza, ul. Bydgoska 29a,

NIP: 967-04-80-024

KRS 0000117283 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,

kapitał zakładowy: 300.000 zł.

do góry strony powered by BZI
licznik: 33512942
autoryzowany przedstawiciel firm:
Kapitał zakładowy: 300 000zł      NIP: 967-04-80-024      KRS: 0000117283, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy