suma zakupów: 0.00 zł

Apogee Prepress

:Apogee Prepress 
 

:Apogee Prepress 7.1 jest najnowszą wersją całkowicie zintegrowanego cyfrowego systemu produkcyjnego firmy Agfa Graphics. Łączy w sobie automatyzację z kontrolą przetwarzania w czasie rzeczywistym, posługując się pojedynczym intuicyjnym graficznym interfejsem użytkownika w konfiguracji klient/serwer.

:Apogee Prepress wyróżnia się modułową budową i jest dostępne w bogatej gamie odmian. Pozwala to dopasować konkretne rozwiązanie do specyfiki produkcji i indywidualnych potrzeb użytkownika. Niezależnie od konfiguracji (Render, Control, Manage, Automate) system umożliwia normalizację danych wejściowych (ang. Digital Master), obsługując wszystkie najnowsze formaty plików PDF i ich konwersję do postaci cyfrowego filmu (ang. Digital Film).

 
Zastosowanie silnika Adobe PDF Print Engine 2.5 (ang. APPE) umożliwia bezpośrednie rastrowanie plików PDF, eliminując potrzebę wcześniejszego spłaszczania prac z warstwami lub elementami przezroczystymi. Powoduje to zwiększenie szybkości i niezawodności całego procesu produkcji PDF. Adobe PDF Print Engine 2.5 sprawia, że to, co stworzył w swoim projekcie (i widział na ekranie) grafik zostanie dokładnie odwzorowane w druku i to o 30% szybciej w porównaniu z klasycznym interpreterm CPSI.
Dodatkowo :Apogee Prepress zawiera rozwiązania gwarantujące wysokiej jakości wydruki. Należą do nich raster :Sublima i zarządzanie barwą z użyciem programu :ColorTune.
 
Główne cechy systemu
 

 

 :Apogee Prepress 7.1 to kompletny workflow PDF, który integruje się doskonale w różnych środowiskach pracy. Po skonfigurowaniu używanych najczęściej wzorców obsługa operatorska zostaje uproszczona do minimum. Intuicyjność graficznego interfejsu podnosi zwłaszcza tworzona na miejscu polska lokalizacja językowa. Niektóre systemy są skomplikowane, ale Apogee w prosty sposób daje sobie radę z naświetlaniem płyt, wydrukami barwnymi, eksportem plików PDF, przezroczystościami ich podglądem.

 

Dlaczego warto mieć wersję 7.1?

Podstawowa kwestia to szybkość przetwarzania plików - rastrowanie plików, dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii Adobe APPE 2.5 jest o 30% szybsze. Przy zachowaniu tego samego układu graficznego, nowy interfejs jest znacznie bardziej intuicyjny, co umożliwia szybsze wykonanie zadań. Nowe funkcje jak Quick Proof lub Quick Job powodują, że najczęściej wykonywane czynności wykonywane są szybciej.

 

Jakie funkcje cieszą się największą popularnością?

Rozkładanie obciążeń likwiduje „wąskie gardła”. W każdej chwili można edytować pracę, a po zmianie jej parametrów jest ona automatycznie przetwarzana, aby efekty były zawsze zgodne z oczekiwaniami. Rastrowanie jest szybsze niż naświetlanie nawet, gdy równocześnie trzeba spłaszczyć przezroczystości lub dodać zalewki. Na elektronicznym stole podświetlanym można zobaczyć, co zostanie wydrukowane na tyle arkusza, co oszczędza czas i materiał. Nie trzeba już drukować proofów impozycyjnych dla każdej pracy. Całość montażu jest dokonywana automatycznie, a na jednym arkuszu można łączyć wiele składek..

 

Czy łatwo się je obsługuje?

To zależy od wcześniejszych doświadczeń z obsługą programów komputerowych. Interfejs posługuje się ikonami i został przeznaczony do obsługi przez różnych użytkowników od administratora do użytkownika prepress. Plan produkcyjny, będący podstawą każdej pracy można stworzyć od podstaw posługując się pojedynczymi komponentami lub skorzystać z gotowych wzorców.

 

Jak długo trwa instalacja i szkolenie?

Całość instalacji i konfiguracji na wcześniej przygotowanym serwerze zajmuje średnio 2-3 dni. W tym czasie przyszłym operatorom przekazywane są niezbędne do samodzielnej pracy informacje.

 

Dla kogo przeznaczony jest system Apogee Prepress?

System w podstawowej wersji z łatwością obsłuży drukarnie posiadające 2-3 maszyny drukujące. Dzięki możliwości skalowania poprzez dodanie kolejnych serwerów satelitarnych, Apogee może obsługiwać duże drukarnie akcydensowe lub średniej wielkości studia usługowe współpracujące z drukarniami zewnętrznymi..

 

Jakie są najważniejsze nowości wersji 7.1?

W skrócie: łatwość konfiguracji, stabilność i wyższa szybkość. Agfa dokonała prawdziwie przełomowego kroku oferując zarządzanie pracami składającymi się z wielu części (ang. Multiple Parts Job) w postaci jednej pracy. Możliwość stworzenia zestawów produkcyjnych o całkowicie różnej charakterystyce w ramach jednej pracy całkowicie zmieni sposób zarządzania pracami. Przy potrzebie przeprowadzania wielu konwersji kolorów, pracując z papierami nakładowymi o różnej charakterystyce i potrzebie tworzenia do nich proofów do tej pory trzeba było tworzyć, co najmniej dwie lub trzy oddzielne prace. Również znaczne udoskonalenie funkcji Pomiń w stosunku do jej poprzedniej wersji powoduje, że jej użycie jest znacznie prostsze. Teraz przykładowo, można w jednym planie produkcji określić, które strony potrzebują proofingu i czy proofing ten ma być kolorowy czy czarno-biały.

Konfiguracja ta jest możliwa nawet na poziomie części pracy. Raz skonfigurowane strony i składki są przetwarzane automatycznie aż do ich naświetlenia lub wydrukowania. Najbardziej ulubionym przez operatorów jest okno szybkiego startu. Możliwość indywidualnego wskazania stron/składek w pracy i ponownego ich zrastrowania lub wyeksportowania rzeczywiście działa w oczekiwany, intuicyjny sposób.  

Największym potencjałem rozwoju wydaje się nowa funkcja :Apogee Digital Print Link – umożliwiająca łatwą integrację z cyfrowymi maszynami drukującymi. Teraz Prepress może zajmować się tym, co robi najlepiej: przygotowaniem plików, impozycją, rastrowaniem, a operatorzy maszyny cyfrowej robić to, co lubią najbardziej: drukować na pełnych obrotach. Implementacja sterownika GDI czyni pracę prepressu nieporównanie łatwiejszą i tańszą. Teraz można wykorzystać dosłownie każdą drukarkę do drukowania proofów impozycyjnych. Na koniec jeszcze jedna sprawa. Szybkość przetwarzania prac (zwłaszcza ich rastrowania) jest widocznie większa. Wygląda na to, że im bardziej skomplikowane, tym szybciej są rastrowane!

 

:Apogee Prepress jest przygotowany do wymogów szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej, pozwalając na łatwą wymianę danych z różnymi systemami i rozwiązaniami. :Apogee Prepress może sterować urządzeniami wyjściowym firmy Agfa i wielu innych producentów (poprzez wykorzystanie opcji Non-Agfa Output Link), co otwiera drogę do łatwej modernizacji istniejących przygotowalni. :Apogee Prepress może współpracować z innymi systemami informatycznymi do zarządzania przedsiębiorstwem i planowania produkcji (jak np. :Apogee Portal). :Apogee Prepress lepiej wykorzystuje Internet do współpracy z klientem – od automatycznego powiadamiania o zakończeniu procesu produkcyjnego aż do aktywnego współuczestnictwa w tym procesie, poprzez zatwierdzanie i korygowanie poszczególnych etapów produkcji (za pomocą serwera :Apogee WebApproval). W wielu sytuacjach umożliwi to przyspieszenie przetwarzania zlecenia i pełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego firmy.

 

:Sublima

Opatentowany przez Agfa Graphics system rastrowania krzyżowego (XM – Cross Modulation), pozwalający studiu prepress lub drukarni na uzyskanie niespotykanych dotychczas rezultatów wydruku, bez czasochłonnych zmian w dotychczasowym sposobie pracy.

Technologia ta wykorzystuje zalety technologii rastrowania tradycyjnego (ABS – Agfa Balanced Screenieng) w połączeniu z jakością i efektami uzyskiwanymi tylko przy zastosowaniu rastra stochastycznego (np. Agfa CristaRaster), jednocześnie eliminując wszelkie trudności, jakie drukarz napotykał przy technologii FM.

W Polsce AGFA Graphics posiada kilkadziesiąt instalacji referencyjnych wykorzystujących technologię rastra :Sublima, zarówno w studiach usługowych CtP, jak i w drukarniach. Znane są przypadki druku prac na maszynach typu Romayor z liniaturą 240 lpi, a wielu klientów drukujących wysokojakościowe prace wykorzystuje liniaturę 340 lpi.
 

Apogee Prepress CONTROL:

 
   

Standardowy system produkcyjny PDF dla cyfrowej przygotowalni:

 • Serwer na pojedynczym komputerze
 • Kanały wejściowe: Hotfolder, AppleTalk, TCP/IP i Named Pipe
 • Tworzenie własnych wzorców kolejek (Hot Ticket)
 • Spłaszczanie PDF (moduł PDF Ready TP)
 • Renderer (zestaw standardowych rastrów offsetowych)
 • Moduł HiRes Output TP do podłączenia jednego urządzania CTP lub CTF
 • Podgląd wyjściowy w niskiej rozdzielczości (Contone Preview)
 • Baza danych do rejestrowania i śledzenia wszystkich prac
 • System zarządzania barwą (CMM) z obsługą profili urządzeń (Device Link Profiles)
 • Dostępne akcje: Zbieraj przed naświetleniem, Proof na ekranie
 • 5 licencji klienckich
 • Normalizer 9.0 (PDF w wersji 1.8)
 • Adobe PDF Print Engine 2.0
 • CPSI 3018.101
 • :Sublima 200 lpi przy 2400 dpi
 • Tworzenie wielopotokowych planów produkcji z wieloma urządzeniami wyjściowymi
 • Automatyczne powtórne przetwarzanie, po zmianie parametrów produkcyjnych (Dynamic Resubmit)
 • Dostępne akcje: Zatrzymaj rezultaty, Proof na papierze, Archiwizacja, Pomijaj (ręcznie w oknie rezultatów), Powiadamiaj, Kamień milowy, Po godzinach
 • Możliwość skalowania (optymalizacja wydajności poprzez dodanie serwerów satelitarnych).
 Apogee Prepress MANAGE:
 
 

Zaawansowany system produkcyjny PDF dla cyfrowej przygotowalni

 • Serwer na pojedynczym komputerze
 • Kanały wejściowe: Hotfolder, AppleTalk, TCP/IP i Named Pipe
 • Tworzenie własnych wzorców kolejek (Hot Ticket)
 • Tworzenie indywidualnych do każdej pracy planów produkcyjnych (JobTicket)
 • Spłaszczanie PDF (moduł PDF Ready TP)
 • Renderer (zestaw standardowych rastrów offsetowych)
 • Moduł HiRes output TP do podłączenia jednego urządzania CTP lub CTF
 • Podgląd wyjściowy w niskiej rozdzielczości (Contone Preview)
 • Baza danych do rejestrowania i śledzenia wszystkich prac
 • System zarządzania barwą (CMM) z obsługą profili urządzeń (Device Link Profiles)
 • Dostępne akcje: Zbieraj przed naświetleniem, Proof na ekranie
 • 5 licencji klienckich
 • Normalizer 9.0 (PDF w wersji 1.8)
 • Adobe PDF Print Engine 2.0
 • CPSI 3018.101
 • :Sublima 200 lpi przy 2400 dpi
 • Tworzenie wielopotokowych planów produkcji z wieloma urządzeniami wyjściowymi
 • Automatyczne powtórne przetwarzanie, po zmianie parametrów produkcyjnych (Dynamic Resubmit)
 • Dostępne akcje: Zatrzymaj rezultaty, Proof na papierze, Archiwizacja, Pomijaj (ręcznie w oknie rezultatów), Powiadamiaj, Kamień milowy, Po godzinach
 • Możliwość skalowania (optymalizacja wydajności poprzez dodanie serwerów satelitarnych).
 • Połączenie JDF do wymiany informacji administracyjnych
 • Inspekcja wstępna PDF (Preflight) z predefiniowanymi profilami inspekcji
 • Lista stron (obroty, przesunięcia i skalowanie stron)
 • Moduł impozycji (w oparciu o PJTF/JDF lub opcjonalnie makiety Prepsa)
 • Podgląd PDF
 • Versioning łatwe tworzenie prac z wieloma wersjami (n.p. zmiana wersji językowej, wymiana okładki, różne dane adresowe, obsługa warstw w pliku PDF)
 • redefiniowane profile inspekcji wstępnej (:Apogee Preflight + Enfocus PitStop)
 Pozostałe funkcjonalności APOGEE PREPRESS

 

Apogee Impose

 • Oprogramowanie do impozycji natywnej - w ramach systemu Apogee, bez konieczności ręcznego przekazywania obrabianych plików pomiędzy kolejnymi etapami produkcji.
 • Pozwala automatycznie tworzyć i elastycznie modyfikować szablony impozycyjne w oparciu o zadane zestawy parametrów oraz przyjęte standardy impozycyjne.

 In-Render Trapping (zalewki)

 • Automatyczne generowanie zalewek w trakcie rastrowania
 • Technologia Adobe In Render Trapping (402.012.003)

 Raster Preview

 • Podgląd rastra
 • Możliwa dowolna kombinacja wyciągów
 • Widoczne markery stron i arkuszy
 • Obliczanie całkowitego pokrycia farbą
 • Nakładanie przezroczystości na przód arkusza w celu sprawdzenia pasowania z jego tyłem (Digital Light Table)
 • Zarządzany barwnie podgląd z uwzględnieniem profilu ICC maszyny drukarskiej i monitora.

 Non Agfa Output HiRes

 • Bezpośrednie podłączenie dodatkowych urządzeń wyjściowych
 • Zarządzanie kolejkami
 • Obsługiwane naświetlarki: Heidelberg Trendsetter 3230/3244, Creo Trendsetter 3230/3244, Creo Trendsetter 400/800 Quantum (tylko w wysokiej rozdzielczości), Creo Trendsetter VLF 4557/5067/5080/5467/5880, ECRM i EscherGrad
 • Zapis danych zrastrowanych w formacie 1-bit TIFF
do góry strony powered by BZI
licznik: 33512766
autoryzowany przedstawiciel firm:
Kapitał zakładowy: 300 000zł      NIP: 967-04-80-024      KRS: 0000117283, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy